Kê khai thuế với những hóa đơn bỏ sót

Hoa don bo sot_Ke toan thue centaxVì nhiều lý do, khi kê khai thuế, doanh nghiệp sẽ bỏ sót những hóa đơn đầu vào mà không kê khai đúng kỳ. Hóa đơn bỏ sót được kê khai bổ sung vào kỳ sau, nhưng những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được cơ quan thuế kiểm tra, có được kê khai bổ sung không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Kê khai thuế với những hóa đơn bỏ sót

1. Được kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót.

Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế ti trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t khai thuế và nộp đủ các chứng từ; tài liệu quy định trong h sơ khai thuế với cơ quan quản thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hsơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Theo quy định trên, những hóa đơn đầu vào bỏ sót được quy định như sau:

  • Được kê khai bổ sung vào kỳ sau
  • Được kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra tại DN

2.  Được kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã kiểm tra, thanh tra thuế.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“Khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Theo quy định trên, những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được kiểm tra, thanh tra, vẫn được kê khai bổ sung, nếu:

  • Phát hiện những sai sót mới
  • Nguyên nhân sai sót phù hợp với việc kê khai bổ sung.

Mời các bạn tham khảo thêm Công văn 92/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Mời các bạn tham khảo bài viết: Loại hóa đơn có phải khai bổ sung lại tờ khai?

Tờ khai thuế TNCN có làm bổ sung được không?

Tags: