Hướng dẫn sử dụng hoá đơn tự in và đặt in đối với đại lý vé máy bay

Hướng dẫn sử dụng hoá đơn tự in và đặt in đối với đại lý vé máy bay

Đại lý vé máy bay thường có hình thức hoạt là đại lý cấp 1 hoặc cấp 2 của một hãng hàng không. Chính vì thế việc sử dụng hoá đơn có rất nhiều hình thức. Hãng hàng không trực tiếp xuất hoá đơn cho khách hàng; đại lý tự in trên phần mềm cho khách;hoặc đặt một đơn vị khác in sau đó về xuất cho khách hàng. Để các bạn kế toán nắm rõ hơn, Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết: ” Hướng dẫn sử dụng hoá đơn tự in và đặt in đối với đại lý vé máy bay

Theo Công văn 1409-TCT-DNL ngày 05/04/2016 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn tự in, đặt in như sau:

1. Nội dung của hoá đơn tự in và đặt in đối với đại lý vé máy bay

Tại Công văn số 994-TCT-DNL ngày 24/3/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể nội dung của hoá đơn đại lý vé máy bay như sau:

“1. Về hình thức sử dụng hóa đơn:

– Đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý lập và giao cho khách mua vé của VNA, trên hóa đơn thể hiện các nội dung sau:

(1) Khoản tiền vé của VNA gồm: tiền thu về bán vé vận chuyển máy bay VNA (giá cước vận chuyển, các khoản phụ thu, phí liên quan theo quy định của VNA tại hợp đồng đại lý giữa VNA với đại lý); tiền thuế GTGT theo quy định;

(2) Các khoản thu hộ để trả công ty khác ngoài VNA như: phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu an ninh và các khoản thu hộ khác. Khoản thu hộ này ghi trên hóa đơn là tiền thanh toán đã bao gồm tiền dịch vụ và tiền thuế GTGT thực hiện theo Công văn số 3270-TCT-DNL ngày 04/10/2013 của Tổng cục Thuế.

(3) Phí dịch vụ của đại lý, tiền thuế GTGT theo quy định.

– Căn cứ Bảng kê thu bán chứng từ vận chuyển hành khách và Bảng kê điều chỉnh chênh lệch chứng từ thu bán vé (nếu có). VNA lập hóa đơn GTGT giao trực tiếp cho đại lý, trên hóa đơn của VNA lập cho đại lý thể hiện:

(1) Khoản tiền vé của VNA: tương ứng nội dung (1) trên hóa đơn của đại lý.

(2) Các khoản thu hộ để trả các đơn vị khác ngoài VNA ghi theo tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế tương ứng với nội dung (2) trên hóa đơn của đại lý.

VNA tổng hợp đối chiếu số liệu bán vé để lập hóa đơn giao cho đại lý theo định kỳ 1 lần/ tháng, ngày ghi tại hóa đơn là ngày cuối cùng tháng phát sinh dịch vụ căn cứ vào dữ liệu Báo cáo bán vé, Báo cáo hoàn vé, Bảng kê thu bán chứng từ vận chuyển hành khách và số liệu sau khi được kiểm soát tại Bảng kê chênh lệch (nếu có) giữa VNA với đại lý.”

Theo quy định trên,từ ngày 01/01/2016 các doanh nghiệp làm đại lý bán vé máy bay cho VNA, sử dụng hoá đơn của đại lý xuất cho khách hàng, nội dung trên hoá đơn của đại lý khi viết giao cho khách hàng phải đảm bảo đầy đủ những nội dung sau:

  • Giá cước vận chuyển.
  • Khoản phụ thu, phí liên quan.
  • Tiền thuế GTGT theo qui định.
  • Phí dịch vụ đại lý.
  • Tiền thuế GTGT phí dịch vụ đại lý.

2. Đại lý vé máy bay của VNA được sử dụng hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in

Tại công văn số 1409/TCT-DNL ngày 05/04/2016 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn tự in, đặt in như sau:

K từ 01/01/2016, các doanh nghiệp là đại lý của VNA sử dụng hóa đơn của đại lý để lập và giao cho khách hàng, nội dung trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 của Tổng cục Thuế

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, để phù hợp với đặc thù hoạt động ngành hàng không và tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, trường hợp doanh nghiệp là đại lý của VNA có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng (không phân biệt doanh nghiệp thành lập trước hay sau ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực) nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và không vi phạm quy định về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC không có các dấu hiệu rủi ro về thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư s 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không đ sử dụng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có hoạt động rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định nhưng đối với hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA, nếu Cục Thuế xác định không có dấu hiệu rủi ro về thuế thì doanh nghiệp được đặt in hóa đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng riêng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Theo qui định trên những doanh nghiệp làm đại lý  vé máy bay của VNA, có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng muốn tự in hoá đơn hoặc đặt in hoá đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không, nếu đáp ứng những qui định sau:

  • Không vi phạm về hoá đơn.
  • Không vi phạm hành vi trốn, gian lận thuế.
  • Không có dấu hiệu rủi ro về thuế.

Trên đây là qui định những doanh nghiệp làm đại lý vé máy bay, trường hợp được sử dụng hoá đơn tự in và hoá đơn đặt in, yêu cầu nội dung viết trên hoá đơn phải đầy đủ các thông tin cần thiết, ngoài ra các bạn cần nắm rõ các bước làm kế toán tại doanh nghiệp đại lý bán vé máy bay, mời các bạn tham khảo tại bài viết “ kế toán trong đơn vị đại lý vé máy bay

Mời các bạn tham khảo thêm công văn số 1409/TCT-DNL tại đây.

Tham khảo công văn số 994/TCT-DNL >>>TẠI ĐÂY

Tham khảo thông tư số 39/2014/TT-BTC >>>TẠI ĐÂY