Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2017.

le-phi-mon-bai-nam-2017

Lệ phí môn bài

Kể từ ngày 01/01/2017 thuế môn bài đã thay đổi thành lệ phí môn bài Căn cứ vào Nghị định 139/2016/NĐ-CP của chính phủ và Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về lệ phí môn bài. Nhằm giúp các bạn kế toán hiểu rõ hơn về quy định này,  Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết:

Hướng dẫn nộp lệ phí Môn bài năm 2017.

  1. Mức phí và tiểu mục nộp lệ phí  môn bài kể từ ngày 01/01/2017.

Doanh nghiệp Mức phí môn bài Tiểu mục
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng 2862
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng 2864
  1. Quy định về hồ sơ khai lệ phí môn bài:

 Căn cứ vào  điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC:

“- Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

….Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.”

Theo quy định trên thì:

  • Những doanh nghiệp mới thành lập phải nộp tờ khai lệ phí môn bài ngay trong tháng được thành lập
  • Những doanh nghiệp có thay đổi về vốn trong năm 2016 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước 31/12/2016.
  • Đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động nếu không có sự thay đổi về vốn thì không phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài năm 2017 mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài.
  1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài:

  • Đối với những đơn vị đang hoạt động, thời hạn nộp lệ phí  môn bài, chậm nhất là ngày 30/1/2017
  • Đối với những đơn vị mới thành lập, thời hạn nộp lệ phí môn bài  là ngày cuối cùng của tháng được cấp phép thành lập

Mời các bạn tham khảo các bài viết tại Kế toán Centax: 

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí thuế môn bài

Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017

Tờ khai thuế môn bài năm 2017

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: