Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài: Mẫu 01/MBAI

hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế bắt đầu từ phiên bản - ảnh chính

Kế toán Centax xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế bắt đầu từ phiên bản phần mềm HTKK 3.3.3 như sau:

1. Cách kê khai thuế môn bài

Bước 1: Mở phần mềm HTKK, chọn Tờ khai thuế môn bài

 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, nhấn nút “đồng ý”

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài - ảnh 2

Bước 3: Kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài - ảnh 3

Lưu ý:

 • Cột(5) – bậc môn bài: Mặc định hiển thị theo vốn đăng ký ở cột (4), không cho sửa.
     • Bậc 1: Trên 10 tỷ
     • Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
     • Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
     • Bậc 4: Dưới 2 tỷ
 • Cột (6)- mức thuế môn bài: Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (5), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị

VD bậc 1 là 3tr thì giá trị sửa chỉ là 3tr hoặc 1,5tr

 • Bậc 1: 3.000.000
 • Bậc 2: 2.000.000
 • Bậc 3: 1.500.000
 • Bậc 4: 1.000.000

Bước 4: Sau khi kê khai xong các chỉ tiêu, nhấn nút “ghi” rồi kết xuất “Kết xuất XML” để nộp qua mạng hoặc nhấn nút “in” để in ra giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài - ảnh 4

2. Những lưu ý khi kê khai thuế môn bài

 • Người nộp thuế mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm 2015 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.
 • Người nộp thuế mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm 2015 (Tức từ ngày 01 tháng 07 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
 • Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
 • Trong trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 không có sự thay đổi so với năm 2014 thì người nộp thuế không phải nộp tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/01 đầu năm tài chính.
 • Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp cuả năm 2015 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI (Ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính). Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 31/12 của năm 2014

Mời các bạn tham khảo các bài viết sau:

Quy định về kê khai thuế môn bài cho năm 2015

Xử lý chứng từ, hóa đơn khi trả tiền công cho nhóm người lao động

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng

Kê khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Xem thêm cách kê khai trực tuyến thuế môn bài

 

Tags: