Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

Phuong phap tinh thueNhững doanh nghiệp năm 2016 hết thời kỳ 2 năm ổn định phương pháp tính thuế, phải xác định lại doanh thu của năm 2016 để xác định phương pháp tính thuế của năm 2017.

Doanh thu tính thuế để xác định phương pháp tính thuế theo  ngưỡng 1 tỷ. Mời các bạn đọc bài: Cách xác định doanh thu ngưỡng 1 tỷ. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, việc xác định doanh thu không có trong thông tư hướng dẫn. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn những trường  hợp đặc biệt này của năm 2017 qua bài viết

Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

1. Căn cứ pháp lý  áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Công văn số: 328/TCT-CS thuếngày  24/1/2017 của Tổng cục Thuế V/v áp dụng phương pháp tính thuế

2. Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế năm 2017

Theo hướng dẫn tại công văn số 328/TCT-CS thuếngày  24/1/2017 của Tổng cục Thuế các trường hợp cụ thể được xử lý như sau:

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2016:

  • Đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017.
  • Chưa phát sinh doanh thu, chưa gửi mẫu số 06/GTGT thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý từ tháng 07/2013,

  • Nếu xác định thực tế từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trên 1 tỷ đồng, trong năm 2014, 2015 đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không điều chỉnh lại phương pháp khai thuế.
  • Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Quý năm 2014, 2015. Qua kiểm tra, rà soát xác định doanh nghiệp có sự sai sót trong kê khai thuế GTGT năm 2014 và doanh nghiệp đã kê khai điều chỉnh bổ sung đối với tờ khai thuế quý IV/2014, sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung, thực tế doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế từ quý IV/2014 đến hết kỳ tính thuế quý III/2015 trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2016, 2017.

Mời các bạn tham khảo Công văn số 328/TCT-CS

Tags: