Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Hợp đồng thuê nhà _ Kế toán thuế Centax

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng _ Kế toán thuế Centax

Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải thuê nhà của người dân để làm văn phòng, hoặc kho xưởng…Cơ quan thuế luôn yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng nhằm quản lý nghĩa vụ đóng thuế. Thực tế, hợp đồng cho thuê nhà có cần phải công chứng không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này với các bạn qua bài viết: 

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

1. Quy định của Pháp luật về việc công chứng hợp đồng thuê nhà

Điều 492 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Để giản lược các thủ tục hành chính, ngày 10/12/2010, Chính phủ ra Nghị quyết 52/NQ-CP, trong đó có quy định hợp đồng thuê nhà không cần công chứng.

Thông báo 63/TB- VPCP của Văn phòng Chính phủ, nhấn mạnh việc tiếp tục bãi bỏ các quy định về công chứng trong một số hợp đồng, trong đó có hợp đồng thuê nhà.

Khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014 quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở như sau: “Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.”

Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Theo những quy định trên, hợp đồng cho thuê nhà được quy định  như sau:

  • Phải lập thành văn bản
  • Không cần công chứng, nếu các bên không có nhu cầu
  • Có hiệu lực theo thỏa thuận, hoặc thời điểm ký kết hợp đồng

2. Quy định của cơ quan thuế về việc công chứng hợp đồng thuê nhà

Ngày 2/11/2015 trả lời Cục thuế Bình Dương, Tổng cục thuế có công văn số: 4528/TCT-PC trả lời về việc Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở, nói rõ việc tuân thủ các quy định của pháp luật nêu trên và khẳng định hợp đồng thuê nhà không cần công chứng

Trong Công văn này, Tổng cục thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện thống nhất các quy định pháp luật nêu trên trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà ở.

Mời các bạn tham khảo Công văn 4528/TCT-PC 

Mời các bạn tham khảo bài viết : Cho thuê nhà nộp những loại thuế nào

 

Tags: