Hóa đơn đầu ra trên 20 triệu có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không?

Hóa đơn đầu ra trên 20 triệu có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không?

Hóa đơn đầu ra trên 20 triệu có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào trên 20 triệu thì khi thanh toán cho người bán phải có chứng từ đầy đủ của ngân hàng. Vậy khi doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ thì hóa đơn đầu ra trên 20 triệu thì có cần chứng từ thanh toán qua ngân hàng không?

Trả lời:

Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC  như sau:
“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
…..
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
….
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”
Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì pháp luật chỉ quy định việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn trên hai mươi triệu đồng của các doanh nghiệp mua hàng. Doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ trên hai mươi triệu đồng thì phải thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cho tới nay, chưa có quy định việc doanh nghiệp bán hàng phải thu tiền bán hàng qua ngân hàng.

Để hiểu rõ hơn về những tình huống xử lý về hóa đơn, các bạn có thể tham gia những khóa học kế toán thuế, tại Kế toán thuế Centax.

Tags: