Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Mẫ số thuế bị đóng

Khôi phục mã số thuế

Khi các tổ chức, cá nhân bị đóng mã số thuế cần khôi phục lại để hoạt động thì phải làm các thủ tục và hồ sơ gì? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ quy định về hồ sơ mới nhất tại Thông tư 95/2016/TT-BTC qua bài viết:

Quy định về hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác do cơ quan thẩm quyền có văn bản hủy bỏ thu hồi giấy phép hoạt động

Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác đề nghị khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 96/2015/TT-BTC;

– Bản sao không cần chứng thực văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền

2. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sau khi cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và chưa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan nhà nước có liên quan.

Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

3. Trường hợp người nộp thuế là các tổ chức có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế

Quy định về sử dụng mã số thuế

Tags: