Hàng khuyến mại, cho tặng có phải khấu trừ thuế TNCN?

Hàng khuyến mại, cho tặng có phải khấu trừ thuế TNCN

Hàng khuyến mại, cho tặng có phải khấu trừ thuế TNCN – Kế toán Centax

Trong hoạt động, doanh nghiệp thường hay có hoạt động khuyến mại, cho tặng quà cho khách hàng. Hàng hóa, hiện vật được tặng có phải nộp thuế TNCN không? Nộp theo mức thuế nào? Đây là những băn khoăn mà kế toán thường đặt câu hỏi. Để trả lời cho câu hỏi này, Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết:

Hàng khuyến mại, cho tặng có phải khấu trừ thuế TNCN

 1. Các hình thức khuyến mại

Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại:

Điều 92. Các hình thức khuyến mại

1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nht định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch v có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo th lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. T chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản nhà nước về thương mại chấp thuận.”

Để hiểu rõ hơn về các hình thức khuyển mại, mời các bạn xem bài viết Quy định về hàng hóa dịch vụ khuyến mại

2. Quy định của Luật thuế TNCN về thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng

-Tại điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 quy định:

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

…b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

…10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sn và tài sản khác phải đăng ký s hữu hoặc đăng ký sử dụng.

– Tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dn

“6. Thu nhập từ trúng thưởng

……b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

Theo quy định trên, thu nhập từ quà tặng, hàng khuyến mại phải chịu thuế TNCN khi:

  • Quà tặng là hiện vật phải đăng ký quyền sở hữu
  • Quà tặng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên

Lưu ý :

  • Khi trao tặng quà, DN cần khấu trừ thuế tại nguồn, với mức thuế 10% (tính từ 10 triệu đồng trở lên) và kê khai Mẫu 03/KK-TNCN
  • Cuối năm DN quyết toán theo Mẫu 06/KK-TNCN

Mời các bạn tham khảo thêm Công văn số: 3929/TCT- TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: