Giá tính thuế tài nguyên đối với nước dùng để sản xuất thủy điện.

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước dùng để sản xuất thủy điện_ Kế toán thuế Centax

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước dùng để sản xuất thủy điện_ Kế toán thuế Centax

Đối với nước dùng để sản xuất thủy điện thì giá tính thuế được xác định như thế nào?. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết:

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước dùng để sản xuất thủy điện.

1. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện áp dụng trước 12/12/2016

Theo Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định:

a) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện do Bộ Tài chính công bố.”

Theo quy định trên, giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất điện căn cứ vào giá bán điện thương phẩm bình quân, và được Bộ Tài chính công bố.

2. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 12/12/2016

Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên có quy định như sau:

a) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ công thương quyết định.“

Theo quy định trên, giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất điện căn cứ vào giá bán điện thương phẩm bình quân, và được Bộ Tài chính công bố, được áp dụng từ 12/12/2016.

Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết sau:

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Căn cứ tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên

Những quy định chung về thuế tài nguyên

Tags: