Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT tới 30/01/2016

Gia hạn nộp mẫu 06 GTGT

Điều 3, Khoản 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT là ngày 20/12. Tuy nhiên thực tế hiện nay còn hiều doanh nghiệp chưa nộp được Mẫu 06/GTGT. Thấu hiểu vấn đề ngày, ngày 25/12/2015 Tổng cục thuế đã gửi công văn số 5593/TCT-KK cho các Cục thuế địa phương, gia hạn nộp Mẫu 06 GTGT tới ngày 30/01/2016.

Chi tiết việc gia hạn nộp mẫu 06 GTGT

Mời các bạn cùng tham khảo Công văn số 5593/TCT-KK:

Gia hạn nộp mẫu 06 GTGT

Những doanh nghiệp chưa nộp được Mẫu 06, hãy khẩn trương nộp cho đúng hạn

Tham khảo:

Từ năm 2015, những doanh nghiệp nào phải nộp Mẫu 06/GTGT

Quy định về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT của doanh nghiệp mới thành lập trong năm

Xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT

Tags: