Đọc và phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Đọc và phân tích báo cáo tài chính

Đọc và phân tích báo cáo tài chính

Đọc và phân tích báo cáo tài chính – Kế toán Centax

Kể cả Nhân viên kế toán, Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành cũng như các nhà đầu tư… không phải ai cũng có thể hiểu ngọn ngành các số liệu trong Báo cáo Tài chính, càng không phải ai cũng có khả năng “chiết xuất” ra các quyết định tài chính khôn ngoan và chính xác từ các số liệu đó! Điều làm nên sự khác biệt chính là khả năng phân tích Báo cáo Tài chính!

Đọc, hiểu và phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, giúp cho người đọc phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính

Đọc,  hiểu và phân tích Báo cáo tài  không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính – kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic  của người đọc. Đặc biệt, trong việc sử dụng những số liệu của báo cáo tài chính trong quản trị doanh nghiệp

Khóa học Đọc và phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp các Học viên khả năng tự đọc, hiểu được báo cáo tài chính, tự tin đưa ra ý kiến đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp .

Kế toán thuế Centax cung cấp khóa học với những giảng viên có nhiều kinh nghiệp làm thực tế, giữ những vị trí cao trong công tác đầu tư, tín dụng của doanh nghiệp, ngân hàng… giảng dạy, truyền đạt những kiến thức thực tế trong phân tích tài chính.

Chi tiết Khóa học phân tích và làm báo cáo tài chính như sau:

1. Đối tượng tham giam khóa học:

– Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp cần nắm vững kiến thức phân tích tài chính.

– Nhân viên kế toán, kế toán quản trị của doanh nghiệp.

– Nhân viên phân tích tài chính doanh nghiệp, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư

– Nhân viên tín dụng ngân hàng.

– Sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

– Những người đang muốn thi tuyển vào ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.

2.  Nội dung của khóa Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính.

1. Giới thiệu về  Báo cáo Tài chính (BCTC)   – Báo cáo Tài chính       + Thành phần của BCTC
     + Vai trò của báo cáo tài chính        + Mục đích phân tích BCTC
     + Cơ chế lập BCTC 

– Chu trình ghi nhận giao dịch kinh tế
     + Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt
     + Các nguyên lý kế toán cơ bản

2. Phân tích Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)  – Các chỉ tiêu cơ bản của BCĐKT
 – Phân loại giữa tài sản và công nợ, dài hạn và ngắn hạn
 – Phân tích con số trên BCĐKT và đánh giá vị thế của doanh nghiệp    
3. Phân tích Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD)   – Các chỉ tiêu cơ bản của BCKQHĐKD và những ‘hình thức’ của BCKQHĐKD
  – Phân tích các hạng mục đặc biệt
  – Phân tích con số trên BCKQHĐKD và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính – Phân tích khả năng thanh toán–  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn–  Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản

– Phân tích chỉ số tài chính(sinh lời, thanh khoản …)
– Những hạn chế của phân tích chỉ số  

6. Thực hành Thực hành phân tích báo cáo tài chính trên một báo cáo thực tế của doanh nghiệp giúp cho học viên hiểu nội dung và ý nghĩa của các chỉ tiêu tài chính

Thực hành giải quyết các tính huống, giúp cho học viên hiểu được các mối quan hệ của các chỉ tiêu tài chính 

 

Thời gian và học phí : 

– Thời gian khóa học: 4 buổi

– Học phí cho toàn bộ khóa học: 2.000.000 VNĐ

– Lich học: Học viên lựa chọn một trong các ca học sau:

      + Sáng: 2,4,6, CN hoặc 3,5,7, CN : từ 8h30 đến 11h

      + Chiều: 2,4,6, CN hoặc 3,5,7, CN : từ 14h đến 16h30

      + Tối : 2,4,6,CN hoặc 3,5,7, CN : từ 18h đến 20h30

      + Thứ 7, CN

      + Học theo yêu cầu : Học liên tục các ngày trong tuần

3. Cam kết của Kế toán thuế Centax

      + Các bạn có thể tới tham dự thử lớp đọc hiểu phân tích Báo cáo tài chính, trước khi quyết định học chính thức.

       + Sau khi đã vào học chính thức 01 buổi, nếu không muốn học tiếp, Các bạn có quyền nhận lại ngay 100% số học phí đã nộp.

       + Chia sẻ cơ hội và hỗ trợ mãi mãi về sau.

       + Nếu có bất kỳ điều gì phàn nàn, hãy gọi trực tiếp cho hotline                             091.334.0354

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: