Điều kiện không khấu trừ thuế TNCN của hợp đồng dưới 3 tháng

ho-tro-quyet-toan-thue-tncn-_-ke-toan-thue-centaxTrong hoạt động, doanh nghiệp luôn có những hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Những công việc cho loại hợp đồng này thường không cao, nên doanh nghiệp không muốn khấu trừ thuế của người lao động. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết:

Điều kiện không khấu trừ thuế TNCN của hợp đồng dưới 3 tháng

1. Điều kiện không khấu trừ thuế TNCN của hợp đồng dưới 3 tháng

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm i quy định về khấu trừ thuế như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ theo quy định trên điều kiện không khấu trừ thuế TNCN với hợp đồng dưới 3 tháng là:

  • Chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập
  • Ước tính tổng mức thu nhập của cá nhân từ 9 triệu/ tháng trở xuống
  • Cá nhân đã làm cam kết mẫu số 02/CK-TNCN (theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)
  • Có MST cá nhân tại thời điểm cam kết

2. Điều kiện chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập.

Theo công văn số 53094/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục thuế Hà Nội, có quy định như sau:

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng với đơn vị dưới 03 tháng, trong năm dương lịch trước khi vào đơn vị những cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi này, đã có mã số thuế cá nhân thì các cá nhân này không thuộc diện làm cam kết; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai hiệu (2.000.000) đồng/lần”

Theo quy định trên, điều kiện cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập, là chỉ có duy nhất thu nhập tại đơn vị chi trả trong năm.

Mời các bạn tham khảo công văn số 53094/CT-TTHT ngày 12/8/2016

Mời các bạn tham khảo bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc

 

Tags: