Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Điều kiện khấu trừ thuế được quy định cụ thể tại các văn bản thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, để linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cơ quan thuế có nhiều quy định giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn. Một trong những quy định đó là điều kiện khấu trừ thuế. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết:

Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

1. Điều kiện khấu trừ thuế.

1. 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

– Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)…”

Theo quy định trên, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT là:

 • Hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động SXKD trong kỳ
 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn có giá trị từ 20 tr đồng trở lên

1. 2. Điều kiện được tính vào chi phí được trừ.

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”

Theo quy định trên, điều kiện để được được tính vào chi phí dược trừ là:

 • Hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động SXKD trong kỳ
 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn có giá trị từ 20 tr đồng trở lên

2. Điều kiện thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Trong hoạt động, nhiều khi các cá nhân phải dùng tài khoản của mình để thanh toán các hóa đơn có giá trị trên 20 tr. Tại công văn số5465/TCT-KK, Tổng cục Thuế quy định về việc thanh toán bằng tài khoản cá nhân như sau:

“Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.”

Theo quy định trên, cá nhân dùng tài khoản của mình để thanh toán các hóa đơn trên 20 tr, được coi là thành toán không dùng tiền  mặt, nếu:

 • Tài khoản cá nhân là của lao động trong Doanh nghiệp
 • Hình thức thanh toán bằng khoản cá nhân được quy định trong quy chế tài chính, hoặc doanh nghiệp lập giấy ủy quyền cho nhân viên thực hiện thanh toán.
 • Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản nhân sau khi thanh toán
 • Có đủ hồ sơ chứng từ về các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ
 • Có đầy đủ chứng từ về việc chuyển tiền giữa công ty, cá nhân và khách hàng

Mời các bạn tham khảo công văn  số5465/TCT-KK

Mời các bạn tham khảo bài viết:

Hóa đơn đầu ra trên 20 triệu có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không?

Cách xử lý hóa đơn chưa thanh toán nhưng quá hạn hợp đồng

Có được khấu trừ thuế khi thanh toán qua bên thứ 3

Tags: