Dịch vụ phần mềm không chịu thuế

Dịch vụ phần mềm

Dịch vụ phần mềm

Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ phần mềm, nhưng chưa chưa hiểu rõ dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế là những dịch vụ nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết sau:

Dịch vụ phần mềm không chịu thuế

1. Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT

Tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT có quy định như sau:

“21. Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, đối với phần mềm máy tính, có hai đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

  • Sản xuất phần mềm
  • Dịch vụ phần mềm

2. Dịch vụ phần mềm là dịch vụ nào?

Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm”.

Tại công văn số 404/TCT-CS của Tổng cục thuế, hướng dẫn về các dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế, có hướng dẫn như sau:

“…cung cấp dịch vụ cài đặt, đào tạo phần mềm CargoWise One thỏa mãn điều kiện quy định nêu trên – phần mềm được Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam mua của WiseTech Global (một tổ chức nước ngoài khác) tại Việt Nam thì hợp đồng này thuộc đối tượng quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.”

Theo những quy định trên, những dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm:

  • Hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc  sản suất
  • Hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc cài đạt khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm
  • Hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc đào tạo sử dụng phần mềm.

Mời các bạn tham khảo Công văn số  404/TCT-CS

Tags: