Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguông thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Thuế TNCN là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế , do đó bất kỳ một cá nhân có thu nhập trong doanh nghiệp đều phải cập nhật những thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân.