Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là một trong các loại thuế tiêu biểu mà một số cá nhân, doanh nghiệp phải chịu. Xung quanh loại thuế này còn có nhiều vấn để. Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam..