Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính trên khoảng giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, nhân viên kế toán hay nhân viên thuế, nhân viên kiểm soát nội bộ trong công ty cần phải cập nhập các văn bản mới nhất về thuế giá trị gia tăng nhằm phục vụ cho công tác kế toán và tư vấn thuế cho đơn vị mình.