Thuế Giá trị gia tăng

 • Quy định về thuế với hàng phi mậu dịch.

  Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải nhập hàng phi mậu dịch. Dù là hàng phi mậu dịch, nhưng hàng hóa vật tư đó vẫn dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy hàng phi mậu dịch được quy định về thuế như thế nào? Kế toán thuế Centax sẽ chia sẻ với các bạn..

  chi tiết >>
 • Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng.

    Theo quy định quản lý và sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ được quy định rất cụ thể về thời gian xuất hóa đơn, thời gian ghi nhận doanh thu… Đối với dịch vụ xây dựng thì thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh..

  chi tiết >>
 • Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

  Điều kiện khấu trừ thuế được quy định cụ thể tại các văn bản thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, để linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cơ quan thuế có nhiều quy định giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn. Một trong những quy định đó là điều kiện khấu trừ..

  chi tiết >>
 • Quy định về việc kê khai thuế đối với hàng biếu tặng

  Trong giao dịch kinh doanh, nhiều công ty sẽ nhận được hàng biếu tặng, hoặc biếu tặng đối tác của mình hàng hóa dịch vụ. Đối với hàng hóa dịch vụ khi nhận biếu tặng và cho biếu tặng, được quy định kê khai thuế như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với..

  chi tiết >>
 • Sản phẩm sơ chế thông thường không kê khai chịu thuế

  Theo quy định của Luật thuế GTGT, những sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản qua sơ chế thông thường thì không chịu thuế. Vậy thế nào được gọi là sơ chế thông thường. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết: Sản phẩm sơ chế thông thường..

  chi tiết >>