Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Thực hiện chức năng quản trị rủi ro của kiểm soát nội bộ

  Bất kỳ tổ chức nào khi hoạt động đều bị các rủi ro xuất hiện và đồng hành. Rủi ro có thể từ các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, rủi ro có thể từ hoạt động hoặc từ việc tuân thủ pháp luật. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với..

  chi tiết >>
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Để phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro, các doanh nghiệp cần xây dựng tốt hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp của mình. Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế…

  chi tiết >>
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục,..

  chi tiết >>