Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

    Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Để phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro, các doanh nghiệp cần xây dựng tốt hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp của mình. Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế…

    chi tiết >>
  • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

    Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục,..

    chi tiết >>