Tài liệu kế toán thuế

 • Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu số 02/TNDN. Mẫu này chỉ dùng cho chi phí điện nước của chủ nhà từ năm 2014 trở về trước..

  chi tiết >>
 • Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản. Quyết định 270/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu..

  chi tiết >>
 • Giấy chứng nhận góp vốn

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu giấy chứng nhận góp vốn

  chi tiết >>
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200 của Bộ Tài chính: Bạn đọc có thể tham khảo thêm: Mẫu biên bản thanh lý..

  chi tiết >>
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định 48

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Bạn đọc có thể tham khảo thêm Biên bản giao nhận tài sản cố định..

  chi tiết >>
 • Biên bản định giá tài sản góp vốn

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn Biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 200 Biên bản cuộc họp đại hội đồng..

  chi tiết >>
 • Biên bản điều chuyển tài sản

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản điều chuyển tài sản Biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông Biên..

  chi tiết >>
 • Biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Mẫu biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính (dùng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ) Bạn đọc có thể tham..

  chi tiết >>
 • Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn thay đổi đáng kể trong công tác kế toán

  chi tiết >>