Tài liệu kế toán thuế

 • Mẫu 06/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu 06/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

  chi tiết >>
 • Mẫu 05/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Mẫu số 05/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai Chúng tôi gồm có: Doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:…………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………..

  chi tiết >>
 • Mẫu 04/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ y tế

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu 01/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế Chúng tôi gồm có: Doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………. Số điện thoại:………………………………….. Mã..

  chi tiết >>
 • Mẫu 03/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Mẫu 03/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục.

  chi tiết >>
 • Mẫu báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học công nghệ

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học công nghệ :

  chi tiết >>
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP..

  chi tiết >>
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013  của Chính phủ quy..

  chi tiết >>
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu..

  chi tiết >>
 • Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mẫu số 16/ĐK-TNCN

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________  Kế toán Centax xin giới thiệu đến các bạn Tờ khai đăng ký phụ thuộc mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 để người nộp thuế hoàn..

  chi tiết >>
 • Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Mẫu tờ khai lệ phí trước bạn. Bạn đọc có thể tải về tại link bên dưới.    

  chi tiết >>
 • Hợp đồng mua bán tài sản cố định

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu hợp đồng mua bán tài sản cố định. Bạn đọc có thể tải mẫu ở phía dưới.

  chi tiết >>
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình. Mời bạn đọc tải về ở bên dưới. Xuất hóa đơn công trình theo giá trị nghiệm thu hay..

  chi tiết >>
 • Mẫu báo cáo quyết toán công trình

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu báo cáo quyết toán công trình. Mời bạn đọc tải ở link bên dưới. Quy định về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu,..

  chi tiết >>
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 200

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 200/2014/TT-BTC Bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm Mẫu biên bản giao nhận tài sản..

  chi tiết >>
 • Công văn 4708 về chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Công văn 4708 về chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn đọc có thể tải công văn về ở liên kết bên dưới.        ..

  chi tiết >>