Tài liệu kế toán thuế

 • Biên bản điều chuyển tài sản

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết mẫu biên bản điều chuyển tài sản Biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông Biên..

  chi tiết >>
 • Biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính

  LƯU Ý Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân. _____________________________________________ Chi tiết Mẫu biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính (dùng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ) Bạn đọc có thể tham..

  chi tiết >>
 • Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Kế toán Centax xin giới thiệu Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn thay đổi đáng kể trong công tác kế toán

  chi tiết >>