Quản lý thuế

Quản lý thuế là khâu tổ chức, phân công trách nhiệm cho các bộ phận trong cơ quan thuế, xác lập mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận một cách hữu hiệu trong việc thực thi các chính sách thuế. Công tác quản lý thuế để ngày một nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả thu cho ngân sách nhà nước, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao ý thức tự giác nộp thuế cho đối tượng nộp thuế và phải coi đó như một bổn phận và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế

 • Kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế.

  Hiện nay việc nộp tờ khai điện tử đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí một cách đáng kể. Tuy nhiên việc nộp tờ khai qua mạng này cũng khiến cho kế toán doanh nghiệp nhiều khi không biết xử lý thế nào nếu như kê khai sót hóa đơn..

  chi tiết >>
 • Quy định tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

  Đối với các hồ sơ thay đổi thông tin bằng giấy hay bằng điện tử thì việc tiếp nhận của cơ quan thuế như thế nào? Theo thông tư mới nhất thì các công chức thuế tiếp nhận và xử lý các hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế  ra sao? Kế toán Centax xin chia..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ đăng ký thuế với người nộp nhiều loại thuế

  Đối với người nộp thuế  là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác thì hồ sơ đăng ký thuế gồm những gì? Kế toán Centax giới thiệu đến bạn đọc bài viết: Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp nhiều loại thuế. Hồ sơ đăng..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Để chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác; nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và đối với doanh nghiệp cần những hồ sơ  như thế nào? Kế..

  chi tiết >>
 • Quy định về cấp mã số thuế

  Những đối tượng nào được cấp mã số thuế 10 số và đối tượng nào được cấp mã số thuế 13 số. Nhìn vào Mã số thuế bạn có thể  biết được đối tượng mình đang giao tiếp. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết:  Quy định về việc cấp mã..

  chi tiết >>
 • Các nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Nhiều trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, được gọi là chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Để chấm dứt hiệu lực mã số thuế Cơ quan thuế căn cứ vào những nguyên tắc nào? Kế toán Centax xin chia sẻ đến bạn đọc qua bài viết: Các nguyên tắc chấm dứt..

  chi tiết >>
 • Những đối tượng phải đăng ký thuế

  Các tổ chức hoặc cá nhân có tham gia kinh doanh, hoặc cá nhân có thu nhập tính thuế, đều phải đăng ký thuế. Thông tư 95/2016/TT- BTC ban hành ngày 28/06/2016 hướng dẫn cụ thể về đăng ký thuế. Vậy những cá nhân, tổ chức nào phải đăng ký thuế? Kế toán thuế Centax..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc

  Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì? Mời các bạn đón đọc bài viết chia sẻ của Kế toán thuế Centax: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc 1) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ đăng ký thuế đối với hộ gia đình

  Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế như thế nào? Kế toán Centax xin giới thiệu hồ sơ đăng ký thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh qua bài viết : Hồ sơ khai..

  chi tiết >>
 • Quy định về hồ sơ đăng ký thuế

  Hồ sơ đăng ký thuế của những đối tượng khác nhau, được quy định khác nhau. Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức cũng khác nhau. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết: Quy định về hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, nhà thầu  I. Hồ sơ đăng..

  chi tiết >>
 • Quy định về cấu trúc mã số thuế doanh nghiệp

  Mã số thuế của doanh nghiệp là gì? Cấu trúc Mã số thuế như thế nào? Nhìn vào mã số thuế chúng ta sẽ nhận biết được các thông tin gì? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết: Quy định về cấu trúc mã số thuế doanh nghiệp 1…

  chi tiết >>
 • Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đó là những trường hợp nào? Kế toán thuế Centax chia sẻ đến các bạn qua bài viết: Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định mới nhất  Theo quy định tại Điều 29 Luật quản..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

  Khi các tổ chức, cá nhân bị đóng mã số thuế cần khôi phục lại để hoạt động thì phải làm các thủ tục và hồ sơ gì? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ quy định về hồ sơ mới nhất tại Thông tư 95/2016/TT-BTC qua bài viết: Quy định về hồ sơ đề nghị..

  chi tiết >>
 • Quy định về xử lý thông tin của cơ quan thuế

  Khi người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế, phải thông báo với cơ quan thuế. Các trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế thì cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả như thế nào? Kế toán Centax chia sẻ với các bạn bài..

  chi tiết >>
 • Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

  Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hay giấy chứng nhận mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào?  Mời bạn đọc theo dõi bài viết chia sẻ của Kế toán thuế Centax quy định..

  chi tiết >>