Kiến thức thuế

 • Cách tính thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài

  Công ty thuê chuyên gia nước ngoài làm việc 7 tháng trong hợp đồng lao động quy định công ty phải trả thù lao và tiền vé. Vậy công ty khấu trừ thuế TNCN của chuyên gia thế nào? Tiền vé máy bay có được đưa vào chi phí được trừ  không? Mời các bạn tham khảo bài viết:  Cách tính thuế..

  chi tiết >>
 • Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc

  ThuếTNCN đối với hợp đồng mùa vụ và thử việc có những quy định cụ thể theo luật thuế TNCN. Để giúp các bạn hiểu rõ, Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc 1…

  chi tiết >>
 • Kê khai thuế với những hóa đơn bỏ sót

  Vì nhiều lý do, khi kê khai thuế, doanh nghiệp sẽ bỏ sót những hóa đơn đầu vào mà không kê khai đúng kỳ. Hóa đơn bỏ sót được kê khai bổ sung vào kỳ sau, nhưng những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được cơ quan thuế kiểm tra, có được kê khai..

  chi tiết >>
 • Công văn số 92/TCT-KK V/v kê khai hóa đơn bỏ sót

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017   Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Thanh..

  chi tiết >>
 • Những quy định mới của chính sách thuế

  Để chuẩn bị cho công tác quyết toán hàng năm, đồng thời thực hiện chính sách thuế năm 2017, Kế toán Thuế Centax xin gửi tới các bạn những quy định mới của chính sách thuế. 1. Về Thuế TNDN 1.1 Cho phép hạch toán lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác từ..

  chi tiết >>
 • Quy định về việc hoàn thuế GTGT trong năm 2017

  Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp kinh doanh nội địa chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế trước 1/7/2016 được xử lý thế nào. Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết: Quy định về..

  chi tiết >>
 • Chính sách thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động.

  Các doanh nghiệp khi chi các khoản chi phúc lợi thường băn khoăn không biết quy định của chính sách thuế với những khoản chi phúc lợi cho người lao động được quy định như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn quy định này qua bài viết: Chính sách..

  chi tiết >>
 • Khoản hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai chịu thuế GTGT không?

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sẽ có những khoản hỗ trợ với khách hàng của mình. Những khoản hỗ trợ này có phải kê khai chịu thuế GTGT không? Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết: Khoản hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai..

  chi tiết >>
 • Điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào chi phí được trừ.

  Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có những khoản nợ phải thu khó đòi. Theo quy định của chuẩn mực kế toán, những khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo thời gian quá hạn thanh toán. Nhưng quy định của chính sách thuế về việc trích lập dự..

  chi tiết >>
 • Quy định về việc khách hàng không lấy hóa đơn

  Những doanh nghiệp bán lẻ cho người dân, thường gặp trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn. Gặp những trường hợp như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn quy định về việc này qua bài viết: Quy định về việc khách..

  chi tiết >>
 • Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2017

  Tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công luôn là vấn đề khó với kế toán và doanh nghiệp. Bài viết này, Kế toán Thuế Centax hướng dẫn các bạn về cách tính thuế từ tiền lương, tiền công năm 2017, nhằm giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về thuế TNCN trong  mùa quyết..

  chi tiết >>
 • Có được viết tắt trên hóa đơn GTGT không?

  Câu hỏi: Chi nhánh chúng tôi có tên và địa chỉ quá dài, khó khăn khi các doanh nghiệp khác xuất hóa đơn cho chúng tôi. Vì khoảng cách trên hóa đơn ngắn hoặc phần mềm của họ không cho phép. Họ có thể viết tắt khi xuất hóa đơn cho chúng tôi không? Trả lời:..

  chi tiết >>
 • Cách tính thuế TNCN với người nước ngoài

  Công ty có sử dụng lao động là người nước ngoài? Vậy tính thuế TNCN cho người nước ngoài có khác người trong nước? Cách tính thuế TNCN như thế nào? Trả lời: Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 1 quy định như sau: “Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư..

  chi tiết >>
 • Hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

  Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nộp tại thời điểm nào? Trả lời: Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm  c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong..

  chi tiết >>
 • Thuế TNCN đối với khoản lãi vay cá nhân

  Câu hỏi: Công ty chúng tôi vay từ 1 cá nhân thì lãi vay đó có chịu thuế GTGT không? Và thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu? Trả lời: 1.Thuế GTGT Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 8, Điểm b quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “b) Hoạt..

  chi tiết >>