Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp đòi hỏi bạn phải am hiểu sâu sắc hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Không có một công thức chung nhất về các công việc cụ thể cho kế toán tổng hợp vì thực tế còn phải tùy thuộc vào quy mô và đặc thù kinh doanh của mỗi công ty.

 • Tiêu hủy tài liệu kế toán.

  Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: Tiêu hủy tài liệu kế toán. 1. Tiêu hủy tài liệu kế toán Tài liệu kế..

  chi tiết >>
 • Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán.

  Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán. 1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ..

  chi tiết >>
 • Quy định về lưu trữ tài liệu kế toán.

  Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về lưu trữ tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết Quy định về lưu trữ tài liệu kế toán. 1. Loại tài liệu kế toán phải lưu..

  chi tiết >>
 • Quy định về niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán.

  Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể vềniên phong, tạm giữ, tích thu tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: Quy định về niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán. Cơ..

  chi tiết >>
 • Chứng từ kế toán và tài liệu kế toán sao chụp.

  Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về chứng từ kế toán và tài liệu kế toán sao chụp. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: Chứng từ kế toán và tài liệu kế toán sao..

  chi tiết >>
 • Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán.

  Luật kế toán quy định cụ thể đơn vị tính sử dụng trong kế toán. Quy định này còn được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn quy định này qua bài viết: Đơn vị tính..

  chi tiết >>
 • Cơ quan thuế có được xử lý vi phạm chế độ kế toán không?

  Rất nhiều kế toán lo lắng khi cơ quan thuế kiểm tra thuế tại đơn vị sẽ phạt đơn vị vì những sai sót trong hạch toán kế toán. Theo quy định của Luật kế toán, những cơ quan nào được phép xử lý, phạt vi phạm chế độ kế toán. Kế toán thuế Centax..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Hệ thống báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133.

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Các phương pháp kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc kế toán chi phí theo Thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH THÔNG TƯ 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>