Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Kế toán tài sản cố định - CCDC

Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, các công trình kiến trúc. CCDC là những tư liệu tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không đủ điều kiện để ghi nhận thành tài sản cố đinh. Kế toán tài sản cố định- CCDC đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của toàn doanh nghiệp do đó nhân viên kế toán tài sản cố đinh- CCDC cần trang bị những kiến thức mới nhất về tài sản cố đinh và công cụ dụng cụ.

 • Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

  Để tiến hành trích khấu hao tài sản cố định hữu hình, trước tiên các doanh nghiệp cần xác định thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao đối với tài sản đó. Bài viết dưới đây, Kế toán Centax xin chia sẻ các phương pháp khấu hao tài sản cố định. 1. Các..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

  Những tài sản nào phải trích khấu hao, và những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định là gì? Bài viết này, Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn những nguyên tắc về trích khấu hao tài sản cố định. Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định được..

  chi tiết >>
 • Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định

  Hao mòn và khấu hao tài sản đều làm  giảm dần giá trị của Tài sản cố định.  Bài viết dưới đây, Kế toán Centax xin chia sẻ sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định thường tồn tại dưới 2 trạng thái – Tài sản..

  chi tiết >>
 • Cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định

  Dưới đây, Công ty Kế toán Centax xin đưa ra Ví dụ thanh lý tài sản và cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định và hạch toán như sau: 1. Ví dụ minh họa Tại Công ty TNHH Rồng vàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ..

  chi tiết >>
 • Hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản cố định

  Tài sản cố định thanh lý là những tài sản cố định hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, những tài sản cố định lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định nhượng bán là những tài sản xét thấy..

  chi tiết >>
 • Hạch toán giảm tài sản cố định hữu hình do chuyển thành công cụ dụng cụ

  Tài sản cố định hữu hình giảm do chuyển thành công cụ, dụng cụ thường là những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc do quyết..

  chi tiết >>
 • Hạch toán giảm TSCĐ do phát hiện thiếu khi kiểm kê

  Mọi trường hợp kiểm kê phát hiện thiếu đều phải truy tìm rõ nguyên nhân để quy đổi trách nhiệm và có phương hướng giải quyết hợp lý. 1. Hồ sơ, tài liệu làm căn cứ ghi giảm tài sản cố định do phát hiện thiếu Biên bản kiểm kê tài sản cố định, kết..

  chi tiết >>
 • Hạch toán giảm TSCĐ do góp vốn

  Tài sản cố định của doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn vào công ty con để hoạt động sản xuất kinh doanh. 1. Hồ sơ, thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn 1.1. Hồ sơ cần thiết để tham gia góp vốn Hồ sơ, tài..

  chi tiết >>
 • Các trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình

  Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau: “1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ..

  chi tiết >>