Kế toán tài sản cố định - CCDC

Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, các công trình kiến trúc. CCDC là những tư liệu tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không đủ điều kiện để ghi nhận thành tài sản cố đinh. Kế toán tài sản cố định- CCDC đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của toàn doanh nghiệp do đó nhân viên kế toán tài sản cố đinh- CCDC cần trang bị những kiến thức mới nhất về tài sản cố đinh và công cụ dụng cụ.

 • Thông tư 147/2016/TT-BTC Sửa đổi TT 45/2013/TT về tài sản cố định

  Kế toán Centax xin giới thiệu với các bạn bài viết về TT147/2016 sửa đồi bổ sung TT45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư..

  chi tiết >>
 • Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

  Ngày 12/4/2017 Bộ tài chính đã có Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về quản  lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ đối với tài sản hỗn hợp. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn những thay đổi, bổ sung qua bài viết: Quy..

  chi tiết >>
 • Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và hạch toán

  Kế toán thuếCentax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và hạch toán, mời các bạn cùng theo dõi Câu hỏi: Ngày 19/5 công ty có mua một số máy may với giá trị là 1.105.500.000, 1 số máy thì có trị giá dưới 30 triệu, còn có 1..

  chi tiết >>
 • Cách phân bổ tài sản cố định dùng chung

  Câu hỏi: TSCĐ phục vụ hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế khấu trừ toàn bộ hay phân bổ theo tỷ lệ? Trả lời: Căn cứ theo Khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC cụ thể như sau: “9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: a) Sửa đổi khoản 2..

  chi tiết >>
 • Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao.

  Khi doanh nghiệp muốn thanh lý Tài sản cố định đã hết khấu hao thì có phải xuất hóa đơn không? Mức thuế suất đối với hàng thanh lý như thế nào? Cách hạch toán và hồ sơ cần những gì? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Thanh lý tài..

  chi tiết >>
 • Thông báo khấu hao Tài sản cố định cho cơ quan thuế.

  Các doanh nghiệp khi tăng tài sản cố định có phải thông báo khấu hao TSCĐ cho cơ quan thuế không? Thời hạn nộp thông báo này là khi nào?  Kế toán thuế Centax xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết : Thông báo khấu hao Tài sản cố định cho cơ quan thuế…

  chi tiết >>
 • Cách phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất từ năm 2016.

  Ngày 13/10/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Phân loại..

  chi tiết >>
 • Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu theo Thông tư 133.

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi..

  chi tiết >>
 • Công ty có để kéo dài thời gian trích khấu hao không?

  Công ty của tôi có tài sản cố định là chiếc xe vận tải hàng hoá, Theo khung trích khấu hao thì tối thiểu là 6 năm, tối đa là 10 năm, xe vận tải này thường xuyên hoạt động kinh doanh. Công ty kéo dài thời gian trích khấu hao là 23 năm. Vậy khi số trích khấu hao đó phân bổ vào chi phí SXKD thì có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  chi tiết >>
 • Sửa chữa TSCĐ có được đưa vào nguyên giá không?

  Bên công ty em có xây nhà xưởng và hình thành nguyên giá. Trong thời gian sử dụng có bị mưa dột trên mái, và vách xung quanh vì tận dụng tôn cũ. Mỗi khi sửa chữa chi phí hết khoảng 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

  chi tiết >>
 • Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì?

  Câu hỏi: Khấu hao nhanh TSCĐ Tôi muốn hỏi thủ tục, mẫu và nội dung thông báo cho cơ quan thuế về việc tính khấu hao nhanh tài sản cố định. Trả lời: Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC  quy định về khấu hao nhanh như sau: “Doanh nghiệp hoạt động có..

  chi tiết >>
 • TSCĐ khuyến mãi có được trích khấu hao không?

  Câu hỏi: Công ty nhận được xe mô tô khuyến mãi có được đưa vào trích khấu hao tài sản cố định không? Trả lời: Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.2 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: “2.2. Chi khấu..

  chi tiết >>
 • Mua xe cũ của cá nhân có được đưa vào TSCĐ không

  Câu hỏi: Khi Công ty mua lại xe cũ của cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn mà chỉ có chứng từ mua bán thì có được đưa vào TSCĐ không? Trả lời: Theo Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí không được trừ như sau: “2.4. Chi..

  chi tiết >>
 • Chi phí sửa chữa TSCĐ phúc lợi được tính vào chi phí được trừ

  Chi phí sửa chữa TSCĐ phúc lợi được tính vào chi phí được trừ hướng dẫn quy định cụ thể theo thông tư số 96/2015/TT-BTC được BTC ban hành ngày 22/06/2015

  chi tiết >>
 • Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc

  Trường hợp đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn chứng từ trong các giao dịch mua bán điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định thì sử dụng như thế nào? Giả sử khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị trực thuộc với nhau thì có cần phải xuất hóa đơn không?. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc, Mời các bạn tham khảo.

  chi tiết >>