Kế toán giá thành

Sự vận động của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp sản xuất bao gồm hai mặt đối lập nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Một là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra, hai là kết quả sản xuất mà doanh nghiệp thu được. Những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội cần được tinh giá thành. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành trong kỳ. Bản chất của kế toán giá thành là tập hợp chi phí sản xuất được kết tinh trong sản phẩm đã hoàn thành. Để hoàn thiện công tác kế toán giá thành tốt, nhân viên kế toán phải hành trang những kiến thức về chi phí, kỹ năng tập hợp chi phí và hiểu được bản chất của sản phẩm sản xuất ra

 • Tổng quan về giá thành trong doanh nghiệp.

  Trong một doanh nghiệp việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm quan trọng sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một chiến lược về giá và kiểm soát được lợi nhuận để sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà vẫn có lãi. Ngoài ra, biết..

  chi tiết >>
 • Công việc của kế toán chi phí và giá thành sản phẩm

  Kế toán Centax xin chia sẻ tới các bạn về nhiệm vụ và những công việc cơ bản của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, cũng nói đến ý nghĩa quan trọng của việc xác định đúng chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

  chi tiết >>
 • Quy trình tính giá thành

  Tính giá thành luôn là vấn đề khó đối với kế toán. Với những doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, ngoài việc tính giá thành, cần quan tâm tới quy trình của nó.

  chi tiết >>
 • Kế toán giá thành sản xuất bao bì

  Kế toán Centax xin chia sẻ bài :Kế toán giá thành sản xuất bao bì. Mời bạn đọc cùng theo đọc cùng theo dõi bài viết

  chi tiết >>
 • So sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm

  Nhằm giúp cho kế toán phân biệt và lựa chọn cách tính giá thành phù  hợp với quy trình sản xuất, trình độ quản lý và tính giá thành của từng doanh nghiệp, bài viết sau đây so sánh các cặp phương pháp tính giá thành sản phẩm  Xem thêm nội dung giới thiệu về các..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

  1. Nội dung phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm ( phương pháp kết chuyển song song) 1.1. Điều kiện áp dụng.  Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài, hoặc  không cần quản lý giá thành của từng phân xưởng, từng công..

  chi tiết >>
 • Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng

  1. Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng. 1.1. Khái niệm và phân loại sản phẩm hỏng. a. Khái niệm  Sản phẩm hỏng trong sản xuất là sản phẩm không thoả mãn các điều kiện về chất lượng, kỹ thuật quy định cho sản phẩm tốt (màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, cách thức lắp..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành trực tiếp

  1. Nội dung phương pháp tính giá thành trực tiếp (tính giá thành giản đơn). Phương pháp tính giá thành trực tiếp là một trong các phương pháp tính giá thành ( xem tổng quan các phương pháp tính giá thành tại đây) 1.1. Điều kiện áp dụng. Áp dụng  đối với các doanh nghiệp có..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

  Nội dung phương pháp tính giá thành trực tiếp (tính giá thành giản đơn). Phương pháp tính giá thành trực tiếp là một trong các phương pháp tính giá thành ( xem tổng quan các phương pháp tính giá thành tại đây) Điều kiện áp dụng. Áp dụng đối với các doanh nghiệp

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành theo hệ số

  1. Nội dung phương pháp tính giá thành theo hệ số. Trước tiên bạn đọc có thể tìm hiểu tổng quan về các phương pháp tính giá thành sản phẩm tại đây.  Phương pháp tính giá thành theo hệ số bao gồm các nội dung: 1.1. Điều kiện áp dụng. Phương pháp này được áp dụng trong..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  1. Đặc điểm quy trình sản xuất. 1.1. Điều kiện áp dụng.   Áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng. Đặc điểm phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành định mức

  1. Điều kiện áp dụng.   Phương pháp này áp dụng đối với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất ổn định, có hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, dự toán chi phí tiên tiến, hợp lý, sát thực tế, chế độ ghi chép ban đầu ở..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

  1. Nội dung phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm 1.1. Điều kiện áp dụng  Phương pháp tính giá thành phân bước được áp dụng đối với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến phức tạp kiểu liên tục. 1.2.  Đặc điểm quy trình công nghệ..

  chi tiết >>
 • Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

  ­­­­­­ 1. Nội dung phương pháp. Phương pháp tính giá thành có sản phẩm phụ (loại trừ chi phí sản phẩm phụ) là một trong các phương pháp tính giá thành sản phẩm (chi tiết tại đây), phương pháp này áp dụng với những doanh nghiệp có quy trình sản xuất mà ngoài sản phẩm chính còn..

  chi tiết >>
 • Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

  Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả..

  chi tiết >>