Kế toán các chuyên ngành khác

Ngoài kế toán tổng hợp thì kế toán chuyên ngành thể hiện trong một lĩnh vực kế toán chuyên sâu. Nhân viên kế toán cần am hiểu sâu sắc về kiến thức kế toán với lĩnh vực, nghành nghề của công ty mình điều này giúp phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn.