Kế toán bán hàng

Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa giữa người mua và doanh nghiệp thu. Kế toán bán hàng luôn gắn liền với việc xác định kết quả kinh doanh. Để làm tốt công việc của kế toán bán hàng mỗi nhân viên kế toán cần trang bị những kiến thức mới nhất về nghiệp vụ bán hàng và các kĩ năng cần thiết khác.