Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Hóa đơn chứng từ

Hóa đơn, chứng từ là căn cứ hợp pháp để các doanh nghiệp hợp lý hóa các khoản đầu vào cũng như đầu ra. Là giấy tờ chứng minh trước cơ quan thuế về tính minh bạch các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề xoay quanh hóa đơn, chứng từ mà các doanh nghiệp, cán bộ thuế cần lưu tâm.

 • Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu hóa đơn

  Hiện nay công tác quản lý, sử dụng hóa đơn tự in, đặt in của các doanh nghiệp ngày càng khó khăn, phức tạp. Các đơn vị lợi dụng sự thông thoáng trong việc tạo và sử dụng hóa đơn, một số đối tượng sử dụng kê khai hóa đơn bất hợp pháp để trốn..

  chi tiết >>
 • Kê khai thuế với những hóa đơn bỏ sót

  Vì nhiều lý do, khi kê khai thuế, doanh nghiệp sẽ bỏ sót những hóa đơn đầu vào mà không kê khai đúng kỳ. Hóa đơn bỏ sót được kê khai bổ sung vào kỳ sau, nhưng những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được cơ quan thuế kiểm tra, có được kê khai..

  chi tiết >>
 • Công văn số 92/TCT-KK V/v kê khai hóa đơn bỏ sót

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017   Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Thanh..

  chi tiết >>
 • Những quy định mới của chính sách thuế

  Để chuẩn bị cho công tác quyết toán hàng năm, đồng thời thực hiện chính sách thuế năm 2017, Kế toán Thuế Centax xin gửi tới các bạn những quy định mới của chính sách thuế. 1. Về Thuế TNDN 1.1 Cho phép hạch toán lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác từ..

  chi tiết >>
 • Quy định về việc khách hàng không lấy hóa đơn

  Những doanh nghiệp bán lẻ cho người dân, thường gặp trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn. Gặp những trường hợp như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn quy định về việc này qua bài viết: Quy định về việc khách..

  chi tiết >>
 • Có được viết tắt trên hóa đơn GTGT không?

  Câu hỏi: Chi nhánh chúng tôi có tên và địa chỉ quá dài, khó khăn khi các doanh nghiệp khác xuất hóa đơn cho chúng tôi. Vì khoảng cách trên hóa đơn ngắn hoặc phần mềm của họ không cho phép. Họ có thể viết tắt khi xuất hóa đơn cho chúng tôi không? Trả lời:..

  chi tiết >>
 • Loại hóa đơn có phải khai bổ sung lại tờ khai?

  Câu hỏi: Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn..

  chi tiết >>
 • Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Vậy quy định về việc in và sử dụng, quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như thế nào? Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết: Quy định sử..

  chi tiết >>
 • Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

  Câu hỏi: Tháng vừa rồi em có khai thiếu một tờ hóa đơn đầu vào. Vậy tháng này em kê khai bổ sung vào có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Trả lời: Căn cứ quy định Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 8 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:..

  chi tiết >>
 • Xử lý hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành.

  Do sơ xuất mà vô tình kế toán đã viết những hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Bên nhận hóa đơn có phải chịu trách nhiệm khi nhận những hóa đơn này không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với bạn..

  chi tiết >>
 • Gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử.

  Mới đây, thừa quỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 gia hạn việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, từ ngày 1/1/2017 đến khi có các quyết..

  chi tiết >>
 • Có phải xuất hóa đơn khi khách hàng chuyển khoản

  Câu hỏi:  Công ty Em khách hàng có chuyển tiền vào công ty, nhưng khách hàng không lấy hóa đơn. Vậy trường hợp này em nên xử lý như thế nào? Trả lời: Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điểm b, khoản 1, điều 16 và được sửa đổi tại Khoản 7, Điều 3, Thông..

  chi tiết >>
 • Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Câu hỏi: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định là khi nào? Trả lời: Căn cứ vào Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ..

  chi tiết >>
 • Xử lý hóa đơn bị tẩy xóa nội dung?

  Câu hỏi: Công ty có 1 hóa đơn mua vào nhưng do viết sai nội dung, trong đó sửa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu, có kèm theo biên bản thì hóa đơn đó có được khấu trừ hay không? Trả lời: Căn cứ vào khoản 15, điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy..

  chi tiết >>
 • Cách xuất hóa đơn có chiết khấu?

  Câu hỏi: Công ty tôi có thực hiện chương trình chiết khấu cho khách hàng. Vậy khi công ty xuất hàng ra thì lập hóa đơn như thế nào? Trả lời: Theo khoản 2.5, phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định: “2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức..

  chi tiết >>