Dịch vụ tư vấn

 • Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

  Doanh nghiệp của bạn vừa mới thành lập. Bạn đã được Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Như vậy là yên tâm để bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh? Bạn cần có hóa đơn GTGT để xuất hàng bán nhưng bạn vẫn chưa có được hóa đơn GTGT…

  chi tiết >>
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  Doanh nghiệp bạn đang trong thời kỳ phát triển nóng, Bạn không kiểm soát được công việc trong doanh nghiệp, không kiểm soát được dòng tiền trong doanh nghiệp Bạn đang nghi ngờ có những lỗ hổng có thể gây thất thoát tài sản, tiền bạc trong doanh nghiệp Bạn đang quá nhiều việc để..

  chi tiết >>
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

  Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường xuyên phải liên hệ với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục về thuế. Các thủ tục về thuế thường có nhiều thay đổi và rất phức tạp Tự mình xử lý, bạn có thể gặp tình trạng phải đi..

  chi tiết >>
 • Dịch vụ thiết lập hệ thống bộ máy kế toán

  Bộ máy kế toán của bạn rất đông, nhưng hiệu quả công việc còn kém.Bạn luôn phải đi xin số liệu của kế toán. Phòng kế toán không cung cấp kịp thời số liệu giúp cho việc quản trị doanh nghiệp. Bạn không kiểm soát được hoạt động của phòng kế toán… Chúng tôi sẽ..

  chi tiết >>