Công ty xây dựng khách hàng thanh toán theo từng đợt có bắt buộc phải xuất hóa đơn không?

Công ty xây dựng khách hàng thanh toán theo từng đợt có bắt buộc phải xuất hóa đơn không?

Công ty xây dựng khách hàng thanh toán theo từng đợt có bắt buộc phải xuất hóa đơn không? – Kế toán Centax

Câu hỏi: 

Công ty tôi đang thi công công trình A tổng giá trị hợp đồng là 8 tỷ. Và khách hàng  thanh toán cho làm 3 đợt
Đợt 1: 4 tỷ, Đợt 2: 2 tỷ, đợt 3: 2 tỷ.
Vậy cho tôi hỏi khi khách hàng thanh toán theo từng đợt công ty tôi có bắt buộc phải xuất hóa đơn không? Hay sau khi quyết toán khối lượng cho cả công trình công ty tôi mới xuất hóa đơn?

Trả lời:

Căn cứ vào Mục a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về lập hóa đơn cụ thể như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ theo quy định trên thì thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Tuy nhiên, với công trình xây dựng, thường chủ đầu tư chỉ tạm ứng lần đầu cho bên thi công chuẩn bị thi công. Lần ứng thứ 2 là đã có  khối lượng công trình hoàn thành. Vì thế, khi có tiền ứng lần 2, bên bạn cần xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư, trên cơ sở khôi lượng hoàn thành.

Để hiểu rõ hơn về những tình huống xử lý về hóa đơn, các bạn có thể tham gia những khóa học kế toán thuế tại Hà nội, tại Kế toán thuế Centax.

Tags: