Công ty bán tài sản cố định đã hết khấu hao vậy công ty có phải xuất hóa đơn không?

Công ty bán tài sản cố định đã hết khấu hao vậy công ty có phải xuất hóa đơn không?

Công ty bán tài sản cố định đã hết khấu hao vậy công ty có phải xuất hóa đơn không? – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Công ty tôi có bán tài sản cố định đã khấu hao hết  từ các năm trước. Vậy công ty tôi có phải xuất hoá đơn GTGT không? Mức thuế suất là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ quy định trên, công ty bạn bán thanh lý tài sản cố định thì phải lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng. Thuế suất thuế GTGT đối với tài sản cố định thanh lý, đơn vị  thực hiện theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC

Khi bán TSCĐ đã hết khấu hao, kế toán hạch toán như sau:

Khi bán TSCĐ, căn cứ giá bán hạch toán:

Nợ TK 111, 112,113

Có TK 711

Chi phí thanh lý hạch toán như sau:

Nợ TK 811

Có TK 111, 112, 331

Đồng thời ghi giảm tài sản cố định

Nợ TK 214

Có TK 211

Khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp luôn là công việc rất quan trọng, cần phải được làm một cách chính xác ngay từ đầu, Centax cũng đã chia sẻ rất nhiều bài viết về vấn đề này, nếu  bạn quan tâm có thể bắt đầu từ vấn đề tổng quát nhất: Nguyên tắc trích khấu hao