Có phải xuất hóa đơn khi khách hàng chuyển khoản

Câu hỏi: 

Công ty Em khách hàng có chuyển tiền vào công ty, nhưng khách hàng không lấy hóa đơn. Vậy trường hợp này em nên xử lý như thế nào?

Trả lời:

Có phải xuất hóa đơn khi khách hàng chuyển khoản

Có phải xuất hóa đơn khi khách hàng chuyển khoản – Kế toán Centax

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điểm b, khoản 1, điều 16 và được sửa đổi tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi bạn chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên thì phải xuất hóa đơn không phân biệt là cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp mặc dù họ không lấy và ghi rõ người mua không lấy hóa đơn (tại dòng “Họ tên người mua hàng”).

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết:

Cách lập hóa đơn

Hướng dẫn viết hoá đơn cho khách hàng là cá nhân

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT mới nhất 2015

Để hiểu rõ hơn những vẫn đề hay gặp phải về hóa đơn, các bạn có thể tham gia những khóa học kế toán, thuế  tại Kế toán thuế Centax.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: