Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

Ho so, thu tuc chuyen doi doanh nghiep tu nhan thanh cong ty TNHH - anh chinh

Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp? – Kế toán Centax

Rất nhiều doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh, đăng ký địa điểm trụ sở tại một nơi, nhưng hoạt động kinh doanh, lại ở một địa chỉ khác. Địa điểm đăng ký kinh doanh không phải là nơi  hoạt động. Những trường hợp này, nên xử lý thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

1. Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Khoản 2 điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Theo quy định trên  thì:

  • Doanh nghiệp có thể thành lập một hay nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước
  • Doanh nghiệp thành lập chi nhánh, hay văn phòng đại diện đểu phải gửi hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký thành lập

2. Quy định của Pháp luật thuế về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Theo quy định của luật thuế, khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, hay văn phòng đại điện thì cần phải nộp những loại thuế sau:

Thuế môn bài: 1 triệu đồng/ một văn phòng, đại diện.

Hoá đơn: Tuỳ theo sự phân công của trụ sở chính, để chi nhánh được phép in và phát hành hoá đơn riêng, hoặc dùng chung hoá đơn với trụ sở chính.

Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn tham khảo bài viết: Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

Việc xuất hàng, điều chuyển hàng hoá, tài sản từ doanh nghiệp cho chi nhánh, cũng được quy định cụ thể. Mời các bạn tham khảo bài viết: Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc

Thuế GTGT: Tuỳ theo chi nhánh hay văn phòng đại diện ở cùng tình, thành phố trực thuộc trung ương, hay khác tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, chi nhánh kê khai thuế hoặc trụ sở chính kê khai thuế GTGT. Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn xem bài: Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Thuế TNDN: Tuỳ theo quy định của doanh nghiệp, để chi nhánh kê khai và quyết toán thuế TNDN, hay tập trung kê khai quyết toán ở trụ sở chính. Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn xem bài viết: Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc

Thuế TNCN và thuế TTĐB: Tuỳ theo quy định của doanh nghiệp, để kê khai thuế TNCN, thuế TTĐB ở trụ sở chính hoặc ở chi nhánh. Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn xem bài viết : Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

3. Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và luật thuế, khi doanh nghiệp có thêm địa điểm kinh doanh (Chi nhánh, văn phòng đại diện, kho, địa điểm kinh doanh khác…) thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Theo luật doanh nghiệp 2014, cơ quan đăng ký kinh doanh  có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế khi có sự thay đổi về đăng  ký kinh doanh của doanh nghiệp., Nhưng vấn đề này chưa được áp dụng đồng bộ, nên các doanh nghiệp cần  làm mẫu 08-MST để thông báo cho cơ quan thuế. 

Việc đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, không những là hành vi tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn giúp cho cơ quan thuếbiết được nới kinh doanh của doanh nghiệp, thuận tiện khi có những liên lạc, thông báo của cơ quan thuế

Đồng thời, khi đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp mới được đưa những chi phí liên quan tới địa điểm kinh doanh vào chi phí được trừ như: Tiền thuê nhà, sửa chữa nhà, lắp đặt thiết bị, tiền điện, tiền nước, và các khoản chi phí liên quan khác

Tags: