Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý giữa chu kỳ

Kỳ kê khai thuế GTGTKê khai thuế GTGT được xác định theo tháng hoặc quý tùy theo doanh thu của năm trước liền kề. Chu kỳ kê khai thuế theo tháng hoặc quý là 3 năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong 1 hoặc 2 năm giữa chu kỳ đã phát hiện doanh thu của mình thay đổi. Việc xác định kỳ khai thuế lúc này được thực hiện thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết:

Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý giữa chu kỳ

1. Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý được thực hiện theo chu kỳ 3 năm

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

“Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016″

Theo quy định trên, việc kê khai thuế theo tháng hay quý đối với những đơn vị đang hoạt động được thực hiện như sau:

  • Thực hiện theo chu kỳ ổn định trọn năm dương lịch,
  • Thực hiện theo chu kỳ ổn định trong 3 năm

Mời các bạn tham khảo bài viết: Quy định mới nhất về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

2. Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý giữa chu kỳ

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

“- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kim tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xung, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ n định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo lin k của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ n định.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Theo quy định trên, nếu trong chu kỳ kê khai theo tháng, hoặc quý người nộp thuế tự phát hiện, hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế này, không như xác định ban đầu,  thì:

  • Người nộp thuế được lựa chọn kê khai theo quý, hoặc tháng
  • Việc thay đổi này được thực hiện từ năm liền kề của năm phát hiện tới khi hết chu kỳ.

Ví dụ:

Năm 2016, hết chu kỳ kê khai thuế GTGT đầu tiên của người nộp thuế. Xác định doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ, nên năm 2017 người nộp thuế kê khai thuế theo tháng

Năm 2017, do  người nộp thuế, hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện, doanh thu năm 2016 dưới 50 tỷ. Vậy thì người nộp thuế có thể lựa chọn

  • Tiếp tục kê khai thuế theo tháng
  • Kê khai thuế theo quý từ năm 2018 tới hết năm 2019
  • Năm 2020, người nộp thuế phải xác định theo doanh thu năm 2019 để thực hiện kê khai thuế theo chu kỳ mới.

Lưu ý : Trường hợp kê khai theo quý, cũng được áp dụng như trên để chuyển sang kê khai theo tháng

Mời các bạn tham khảo công văn số 360/TCT-KK V/v kê khai thuế theo quý

Tags: