Cách phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất từ năm 2016.

Cách phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất từ năm 2016.

Cách phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất từ năm 2016.

Ngày 13/10/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết:

Phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất năm 2016.

1. Phân loại tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 145/2013/TT-BTC

Thông tư 45/2013/TT-BTC đã phân tài sản cố định thành 6 loại. Bao gồm:

 1. Nhà cửa, vật kiến trúc
 2. Máy móc thiết bị
 3. Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
 4. Thiết bị, dụng cụ quản lý
 5. Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm
 6. Các loại tài sản cố định khác

2. Phân loại Tài sản cố định hữu hình mới nhất từ năm 2016.

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Thông tư 45/2013/TT-BTC  bổ sung thêm một loại tài sản hữu hình như sau:

 “Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng:

– Tài sản cố định là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, tài sản được xây đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phục vụ tưới nước, tiêu nước (như hồ, đập, kênh, mương); Máy bơm nước từ 8.000 m3/giờ trở lên cùng với vật kiến trúc để sử dụng vận hành công trình giao cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi để tổ chức sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ công ích;

– Tài sản cố định là công trình kết cấu, hạ tầng khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư để sử dụng chung của khu công nghiệp như: Đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải…;

– Tài sản cố định là hạ tầng đường sắt, đường sắt đô thị (đường hầm, kết cấu trên cao, đường ray…).”

Theo quy định trên từ năm 2016, các loại tài sản cố định bao gồm:

 1. Nhà cửa, vật kiến trúc
 2. Máy móc thiết bị
 3. Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
 4. Thiết bị, dụng cụ quản lý
 5. Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm
 6. Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng
 7. Các loại tài sản cố định khác

Mời các bạn tham khảo thông tư 147/2016/TT-BTC

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: