Cách kê khai thu nhập cho khách hàng trúng thưởng

Thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú

Cách kê khai thu nhập cho khách hàng trúng thưởng – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Công ty có kê khai khấu trừ 10% cho thu nhập từ bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng do Công ty tổ chức nhưng thông tin CMND và MST của đối tượng nhận quà không có. Công ty đã kê khai vào mẫu 05-2KK có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21 Khoản 2 tiết b.1 sửa đổi bổ sung điểm b.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

b) Hồ sơ khai thuế
b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

…..
b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế
b.2.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ theo quy định trên Công ty có chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng theo quy định của Luật Thương mại, Công ty trả thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của người trúng thưởng trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng và thực hiện kê khai thuế theo mẫu số 06/TNCN và quyết toán mẫu số 06/KK-TNCN. Công ty không kê khai vào mẫu số 05-2/BK-TNCN vì đây là bảng kê kèm theo tờ khai 05/KK-TNCN quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Khi chi trả thu nhập, phải có đầy đủ thông tin về người có thu nhập và MST thu nhập cá nhân.

Tags: