Cách hạch toán tiền bảo hiểm thai sản

bảo hiểm

Cách hạch toán tiền bảo hiểm thai sản – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Bên công ty mình có chị nghỉ chế độ thai sản. Mọi thủ tục đã xử lý xong và cơ quan Bảo hiểm đã chuyển tiền vào tài khoản công ty. Vậy tôi sẽ hạch toán các khoản nhận về và chi ra như thế nào?

Xác định số tiền bảo hiểm thai sản được hưởng Khi bảo hiểm chuyển tiền thai sản, và chi trả thai sản cho người lao động và bảo hiểm trích lại 2%.

Trả lời:

1.Hàng tháng, doanh nghiệp trích đóng bảo hiểm :

Nợ TK 622, 627, 641, 642

Có TK 338

b) Khi nộp tiền bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm sau khi trừ đi 2% trích để lại để chi trả ốm đau cho người lao động trước khi được cơ quan bảo hiểm thanh toán:

Nợ TK 338: Số tiền sau khi trừ 2% giữ lại

Có TK 111, 112

c) Khi cơ quan bảo hiểm chuyển tiền thai sản cho công ty, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112: Số tiền trợ cấp thai sản

Có TK 3383

d) Khi thanh toán tiền thai sản cho người lao động được hưởng

Nợ TK 3383

Có Tk 111, 112: Số tiền trợ cấp thai sản

Để hiểu rõ hơn về những tình huống xử lý các tình huống về lao động tiền lương, hạch toán các khoản về bảo hiểm, tiền lương hay các vấn đề khác trong quá trình làm việc, các bạn có thể tham gia những khóa học kế toán thuế tại Hà nội, tại Kế toán thuế Centax.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: