Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

Chi tiết Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200 của Bộ Tài chính:

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

Bạn đọc có thể tham khảo thêm: Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý

Biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

Tags: