Bảng giá dịch vụ

Doanh nghiệp bạn đang cần thuê dịch vụ kế toán, điều đầu tiên là các doanh nghiệp quan tâm, đó là các chi phí dịch vụ là bao nhiêu, chất lượng có đảm bảo và uy tín không. Kế toán thuế Centax xin đưa ra bảng giá các loại dịch vụ kế toán công ty, để doanh nghiệp có sự lựa chọn dịch vụ nào phù hợp với doanh nghiệp mình. Đến với kế toán Centax các doanh nghiệp yên tâm 100% với đội ngũ kế toán có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, tận tâm và có đạo đức nghề nghiệp.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 1. Báo cáo thuế hàng tháng

Loại hình doanh nghiệp Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ

Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.200.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.700.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.000.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận

Sản xuất – gia công

Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.500.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.800.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.500.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận

Xây dựng, lắp đặt

Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.800.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 2.200.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.800.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận

2. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Dưới 10 lao động 200.000 đ
Từ 10 đến 30 lao động 500.000 đ
Từ 31 lao động trở lên 1.000.000 đ

3. Chứng từ ngân hàng

Số lượng chứng từ

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Từ 1 đến 20 chứng từ 500.000 đ
Từ 21 đến 50 chứng từ 700.000 đ
Từ 51 đến 100 chứng từ 1.000.000 đ
Từ 100 đến 150 chứng từ 1.500.000 đ
Trên 150 chứng từ Thỏa thuận

4. Dịch vụ lập BCTC cuối năm và hoàn thiện sổ sách

Bảng 1: Áp dụng cho những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Sản xuất – Gia công

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.800.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Xây dựng

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.000000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.000000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.000000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Bảng 2: Áp dụng cho những doanh nghiệp không sử dụng dịch kế toán trọn gói tại công ty

Loại hình doanh nghiệp

Số hoá đơn phát sinh

Phí dịch vụ  ( vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Sản xuất – Gia công

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Xây dựng- lắp đặt

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 5.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 6.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Bảng 3: Dịch vụ hạch toán, lập sổ sách kế toán và in sổ

Loại hình doanh nghiệp

Số hoá đơn phát sinh

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ

Không phát sinh 200.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 700.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Sản xuất – Gia công

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Xây dựng- lắp đặt

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

5. Dịch vụ dọn dẹp soát xét BCTC và Quyết toán Thuế

Dịch vụ này áp dụng đối với doanh nghiệp  không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty.

Để Kế toán Centax thay mặt Doanh nghiệp đứng ra quyết toán với cơ quan thuế, thì Kế toán Centax phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ, sổ sách của Doanh nghiệp, để phát hiện ra sai sót, điều chỉnh và hoàn thiện lại toàn bộ báo cáo, sổ sách của Doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Sản xuất – Gia công

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Xây dựng

Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 3.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.500000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

6. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

1 Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động gửi Phòng lao động 1.000.000 đ
2 Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu 3.000.000 đ
3 Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi , tăng giảm lao động 2.000.000 đ
4 Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các lần phát sinh trong 1 năm 8.000.000 đ

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

1. Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế

Nội dung dịch vụ :

 • Kiểm tra hạch toán kế toán
 • Kiểm tra, hoàn thiện toàn bộ hệ thống sổ sách, số liệu kế toán
 • Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, chứng từ
 • Hướng dẫn Lập báo cáo tài chính
 • Tư vấn lập báo cáo quản trị, tài chính
 • Thay mặt doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, TNCN, chi tiết rủi ro khi quyết toán mời các bạn xem bài “ Những khó khăn doanh nghiệp gặp phải khi quyết toán thuế” tại đây.
 • Tư vấn xử lý vướng mắc về Kế toán, Thuế, tài chính và các vấn đề liên quan khác theo thoả thuận
 • Hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
 • Các hoạt động tài chính khác

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mạiDịch vụ Giá khi khảo sát và theo nhu cầu của khách hàng Công ty sẽ báo giá trực tiếp
Sản xuất – Gia công
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị

2. Tư vấn các dịch vụ khác

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

1 Thiết lập kiểm soát nội bộ Báo giá trực tiếp sau khi khảo sát thực tế và phạm vi dịch vụ
2 Thiết lập bộ máy kế toán
3 Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
4 Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế

Chú ý:

 • Tất cả các loại dịch vụ trên giá chưa bao gồm VAT 10%, gía có thể điều chỉnh khi tiếp cận doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có yêu tố nước ngoài ( Xuất – nhập khẩu, vốn đầu tư nước ngoài…), phí thoả thuận riêng theo từng trường hợp.
 • Chi tiêt các dịch vụ của Kế toán Centax mời quý khách xem thêm >>> TẠI ĐÂY

Để nhận được báo giá dịch vụ kế toán chi tiết xin vui gọi điện ngay cho chúng tôi theo số 04.62.53.88.66 hoặc gửi mail: ketoancentax@gmail.com  những thông tin mà doanh nghiệp đang vướng mắc  để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết từ kế toán Centax.

 

Bằng tất cả tâm huyết với nghề.Kế toán Centax rất mong được hợp tác với Doanh Nghiệp

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: