EBOOK – Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

EBOOK – Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

EBOOK- Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

EBOOK- Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

Trong cuốn sách điện tử phiên bản 1.0 (tháng 12/2015) này, VCCI đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu.

Kế toán thuế Centax xin cung cấp cho bạn đọc “Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp” để phục vụ việc tra cứu của các doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu, dưới dạng E-BOOK

Mời các bạn đón nhận và tải về theo đường link sau:

Quyển 1 – EBOOK – Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp: Link tải – http://goo.gl/huQq00
Quyển 2 – EBOOK – Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp: Link tải – http://goo.gl/BJ38Bw
Hướng dẫn – Link tải – http://goo.gl/sxPPMx 

Tags: